„Zapaść” M. Szymaniak

Gdybyście myśleli, że milczę, bo popadłam w zapaść… #FundacjaTuKultura#WydawnictwoCzarne#DominikaStrehlkedziękuję.

Tymoszówka. „Opowieść o naszym domu”; Z. Szymanowska

[SZTUKATER.pl]

„Opowieść o naszym domu” w lekkości i przyjemności z lektury mocno przypomina mi książki Joanny Jurgały-Jureczki, traktujące o losach Kossaków. Chociaż te ostatnie, wychodząc spod pióra osoby trzeciej, zewnętrznego obserwatora wydarzeń nierównoległych, dają według mnie bardziej obiektywny obraz samych postaci.